NFC Smart Card

Двострано УВ печатење со можност за додавање и на QR код кој ќе ја има истата функција како и NFC картичката.

Можност за програмирање со:

 • линк кој автоматски се отвара
 • линк од социјална мрежа (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok)
 • контакт податоци
 • локација
 • wifi мрежа за автоматско поврзување
 • информативен текст
 • Димензија: 54 х 86мм
 • УВ колор печат двостран
  Цена по количини:
 • до 4 картички – 600 денари парче + ддв со програмирање
 • од 5 до 9 картички – 300 денари парче + ддв со програмирање
 • од 10 до 49 картички – 185 денари парче + ддв без програмирање
 • за 50+ картички – 92 денари парче + ддв без програмирање
 • програмирање по картичка – 20 денари + ддв
 • дизајн – 1200 денари + ддв
 • Димензија: 54 х 86мм
 • УВ колор печат двостран
  Цена по количини:
 • до 4 картички – 600 денари парче + ддв со програмирање
 • од 5 до 9 картички – 300 денари парче + ддв со програмирање
 • од 10 до 49 картички – 185 денари парче + ддв без програмирање
 • за 50+ картички – 92 денари парче + ддв без програмирање
 • програмирање по картичка – 20 денари + ддв
 • дизајн – 1200 денари + ддв