Платнена торба
15.09.2019
Учам да пишувам
16.09.2019
Сите производи

Морска кавга (второ издание)

Достапна се превземање во PDF.

Едукативна илустрирана сказна во стихови за деца на возраст од 3 до 6 години. Стихови ДРАГАНА ТОДОРОВА, илустрации М-Р СОЊА ДИМОВСКА.
Морска кавга / [стихови Драгана Тодорова ; илустрации Соња Димовска]. – [2. изменето изд.] – Скопје: Санто Стеф-С, 2017. -12 стр. А4 формат: илустр. 11 ; 30 см.

Категорија: