Персонализирана понуда е понуда која што би ја добиле исклучиво вие согласно вашите потреби и барања за изработка на одреден производ.

Ве молиме пополнете ги полињата подолу и испратете ни барање за да ви испратиме понуда.

Внесете ја шифрата/моделот од саканиот производ или внесете повеќе шифри/модели одделени со запирка (,).
Внесете ја количината за секој производ по истиот редослед одделена со запирка (,).
Можете да одберете едно или повеќе начини на брендирање.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Прикачете го вашиот дизајн / лого што е потребно да се испелчати и/или пример како треба да изгледа производот.
Доколку имате дополнителни барања или прашања, ве молиме наведете ги.