Локација

Ул. 1 бр. 51, Долно Лисиче, Аеродром, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Моб. / Вибер / WhatsApp: +389 75 300 838
Е-маил: info@gs.com.mk

Работно време:
Понеделник – Петок
09:00 – 17:00 часот

Податоци за фирмата:

Целосен назив: Друштво за производство, трговија и услуги ГРОУП СОЛУТИОН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
ЕДБ: МК4032018540057
Матичен број: 7319061
Жиро сметка: 250-0101023486-42
Депонент банка: Шпаркасе Банка АД СКОПЈЕ
Адреса: Ул. 1 бр. 51, Долно Лисиче, Аеродром, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

За било какви информации, можете да не контактирате на контакт телефоните и мејлот од лево или преку пополнување на формата подолу.